Predpis liekov

Pre predpis liekov do 24 hodín píšte cez:

Prosím nezabudnite, že zanechaním odkazu cez telefón budete mať lieky predpísané až na 7. deň.

Cez lístočky vhodené do schránky lieky už nepredpisujeme.  Obmedzí sa tým riziko kontaktu s potencionálne rizikovým pacientom v  čakárni a riziko kontaktu personálu s potenciálne infekčným pacientom.