Nádej pre spravodlivé Slovensko

Volám sa Ján Hencel, dlhodobo sa zaoberám štúdiom kvality a dĺžky života slovenského obyvateľstva. Faktom je, že Slováci žijú kratšie ako Európania, žijú kratšie v zdraví a častejšie umierajú na odvrátiteľné úmrtia. Mojim cieľom a zároveň osobnou túžbou je zlepšiť tento stav, viem, ako to zmeniť. Dôraz preto kladiem na témy:

  • zdravie a podpora zdravia
  • riadenie, kvalita a financovanie zdravotnej starostlivosti, najmä primárnej ambulantnej
  • integrovaná zdravotná a sociálna starostlivosť

Spolu s tímom sme vytovrili zdravotnícky program.

29.2.2020

voľte KDH – 15

č. 22

O mne

MUDr. Ján Hencel, MSc.
kandidát do NR SR č. 22, všeobecný lekár, poslanec VÚC

50 r., ženatý, 2 dcéry.

Pochádzam z Košíc. Žijem pod Tatrami, v Kežmarku. Viac ako 25 rokov som pri pacientovi – v sanitke, vo vrtuľníku, v nemocnici, posledných 10 rokov na ambulancii všeobecného lekára v Podolínci. Už desiaty rok pôsobím ako poslanec – v mestskom zastupiteľstve, zastupiteľstve prešovského samosprávneho kraja.

ŽIVOTOPIS

VZDELANIE

2018 – Politická akadémia
2015 – špecializácia všeobecné lekárstvo / EU /
2013 – ukončenie štúdia MSc.
2000 – špecializácia urgentná medicína
1998 – špecializácia všeobecné lekárstvo I. st.
1996 – špecializácia vnútorné lekárstvo I. st. ,
1993 – ukončenie štúdia LF UPJŠ, Košice všeobecné lekárstvo

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

2010- trvá konateľ a lekár, Palmed, s.r.o. , ambulancia všeobecného lekára pre dospelých , Podolínec

2011-2012 riaditeľ, Košická Záchranka , Košice
2005-2009 konateľ, riaditeľ a lekár, Emergency Medical Service, EMS, s.r.o.,
1999-2001 štátny okresný lekár, Kežmarok
1998-2004 námestník pre LPS, primár odd. urgentnej medicíny, lekár, NsP Kežmarok

1995-2001 lekár, ATE, s.r.o. Poprad – letecká záchranná služba
1993-2004 lekár, NsP Kežmarok

INÉ AKTIVITY

2017-trvá poslanec VÚC za KDH Prešovského samosprávneho kraja
2017-trvá animátor kruhu spoločenstva Svetlo a život
2016-trvá predseda Združenia všeobecných lekárov pre dospelých SR, o.z., od 2018 1. podpredseda

2016-trvá prednášajúci v odbore VLD, SZU Bratislava
2016-trvá prednášajúci v odbore VLD, LF UPJŠ Košice
2015-trvá člen výboru odbornej sekcie všeobecných lekárov Slovenskej lekárskej komory

2014-trvá člen správnej rady Nemocnice Dr. Alexandra v Kežmarku, od 2018 člen dozornej rady
2014-2016 člen správnej rady Asociácie súkromných lekárov SR,
2010-2018 poslanec MsZ v Kežmarku za KDH
2006-2010 prezident Asociácie poskytovateľov záchranných zdravotných služieb SR 2002-2010 Vedecký sekretár a člen výboru Spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof

ZÁUJMY

Služba v spoločenstve a farnosti, šport – basketbal, turistika, cyklistika,
lyžovanie, plávanie, spoločenský tanec, kynológia, práca na záhrade, cestovanie.

Videá