ZMENA ORGANIZÁCIE AMBULANCIE

Dovoľujeme si Vás informovať o pripravovanej zmene miesta výkonu súčasnej ambulancie všeobecného lekára od 1.9.2022 na ulicu Jesenského 33 v Trenčíne 

( v budove súčasnej pohotovosti pre dospelých v Trenčíne ) 


Od 1.9.2022 Vás bude ošetrovať  MUDr. Ján Hencel, MSc. v spolupráci s MUDr. Vlastou Chudíkovou.


Profilová fotografia MUDr. Ján Hencel

MUDr. Ján Hencel

020

Adresa: Bratislavská 36, 91101 Trenčín
E-mail: a51085@napislekarovi.sk

Zosnímajte alebo stiahnite kontakt